Ιουν 22 2017

Κατάργηση ιστοσελίδας laed.gr

Αγαπητά μέλη της ΛΑΕΔ, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η παρούσα ιστοσελίδα δεν ισχύει πλέον. Η νέα διεύθυνση είναι https://laed.army.gr.